• Projekti number EU50275
• Projekti lühikirjeldus
Projekt “Arvato Financial Solutionsi IT-arenduskeskuse laiendamine” keskendub IT-arenduskeskuse tegevuse laiendamisele ja seega Arvato rahvusvahelise konkurentsivõime kasvatamisele finantsvaldkonnas. IT-arenduskeskuse poolt pakutavad teenused on 100% suunatud ekspordile.
• Eesmark
Projekti eesmärgiks on kiirendada Arvato IT-arenduskeskuse laienemist. Projekti raames värvatakse 20 uut IT-spetsialisti, kes hakkavad looma programme ning haldama rahvusvaheliste klientide tugisüsteeme koostöös ettevõtte praeguste meeskondadega Euroopas ja mujal. IT-arenduskeskus annab Eesti parimatele IT-spetsialistidele võimaluse keskenduda suurt lisandväärtust toovatele ja tehnoloogiliselt väljakutset pakkuvatele initsiatiividele ning viia Eestis tehtud IT-lahendused globaalsele turule.
• Tulemus
Kui projekti alguses aprillis 2016 töötas IT-arenduskeskuses 13 inimest, siis 16 kuu möödudes on IT-arenduskeskuses töötajaid 48. Tänu projektile on olnud võimalik Arvato konkurentsivõime kasvatamine ning Eesti IT-lahenduste eksportimine üle kogu maailma.
• Projekti toetava fondi nimetus
Euroopa Regionaalarengu Fond, Tugiteenus- ja arenduskeskuste toetus
• Toetuse summa
199 305,10 EUR